مرد خای

Yitzhak Mordechai.jpg

اسحاق مردخای, (در عبری: יצחק מרדכי) Yitzhak Mordechaiوزیر دفاع سابق و عضو سابق کابینه دوازده نفره اسرائیل از سال 1996 تا 1999 بود. وی متولد سال 1944 در کردستان عراق است که در زمان تشکیل کشور اسرائیل به همراه پدر و دیگر اعضای خانواده به این کشور مهاجرت کرد.

      

    

  منابع

منبع:اینترنت

/ 0 نظر / 14 بازدید