عناوین تعدادی:قصه/رمان

بخش اول ((قصه‌)) کتب قصه ی مطرح

این آثار شامل عناوینی کمتر خانده شده اند.

بخش دوم((رمان و داستان))‌ کتب رمان  و داستان های مطرح 

این آثار شامل عناوینی کمتر خانده شده اند.

منابع

  • بخش قصه‌ها: صفی‌زاده بورکه‌یی، صدیق، ۱۳۷۸.
  • بخش فهرست رمان‌ها: احمدزاده، هاشم، Nation and novel, a study of Persian and Kurdish narrative discourse، اوپسالا ۲۰۰۳، صص۲۴۶-۲۴۷.

/ 0 نظر / 18 بازدید