نظامی گنجه ای کوردی تبار

نظامی گنجه ای کوردی تبار

متن زیر تایپ شده از کتاب شاعران پارسی گوی کورد:از استاد عبدالحمید سجادی

توسط:کامیل

حکیم الیاس بن یوسف بن موید ملقب به جمال الدین و مکنی به ابو محمد و معروف به حکیم نظامی گنجه ای از اعاظم شعرای فارسی زبان و از جمله شاعرانی است که بی شک او را باید در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست.و او تنها شاعری است که توانست شعر تمثیلی را وارد زبان فارسی بحد مجد و عظمت تکامل برساند.

 

نظامی در حوالی سال 530 هجری قمری از مادری کرد نژاد اصیل در گنجه بزاد و همه ی عمر خود را در گنجه بزهد و عزلت بسر برد و تنها سفری کوتاه مدت به دعوت سلطان قزل ارسلان به سی فرسنگی گنجه کرد،چنانکه گوید:

که ناگه پیکی آمد نامه در دست

به تعجیلم درودی داد و بنشست

که سی روزه سفر کاینک از راه

به سی فرسنگی آمد موکب شاه

در لیاقت ذاتی و شایسته گی وجودی مادرش و تاثیر بر فقدان وی چنین گوید:

گر مادر من رئیسه ی کرد

مادر صفتا نه پیش من مرد

از لابه گری کرا کنم یاد

تا پیش من آردش به فریاد

(توجه:این شعر ادامه دارد و من حوصله ی تایپ آنرا ندارم)

آثاری که از این سخن سرای قوی طبع نازک اندیشه بازمانده عبارتست از:

دیوان قصائد و غزلیات و قطعات که به روایت دولتشاه(اشاره:منبه این متن از کتاب شاعران پارسی گوی کورد از استاد عید الحمید حیرت سجادی است و توضیحات در آن موجود است)بالغ بر بیست هزار بیت بوده و اکنون جز مختصری در دست نیست.قصائد و غزلیات بازمانده از آن دیوان بزرگ را مرحوم وحید دستگردی فراهم آورده و به نام گنجینه ی گنجوی منتشر ساخته است.و اینک نمونه ای از قصائد ش به نظر میرسد:(توجه:حوصله تایپ شعر را ندارم)

 

و اما پنج گنج نظامی بدین قرار است:

1-مثنوی مخزن السرار که در حدود 2260 بیت است.به بحر سریع مشتمل بر بیست مقاله در اخلاق و مواعظ و حکم که حدود سال 570 به اتمام رسیده.

 

2-مثنوی خسرو شیرین به بحر هزج مسدس مقصور محذوف در 6500 بیت که بسال 576 نظمش پایان یافته و این مثنوی از دلکش ترین شاهکار های عشقی زبان فارسی است.ابیات زیر از آن است:

چو قصد چشمه کرد آن چشمه ی نور

فللک را آب در چشم آمد از دور

(توجه:حوصله ی تایپ شعر را ندارم)

 

3-مثنوی لیلی و مجنون به بحر هزج مسدس محنون مقصور محذوف است در 4700 بیت و نظم آن بسال 588 بپایان رسیده است.

 

4-مثنوی هفت پیکر که آنرا بهرامنامه و هفت گنبد نیز خانده اند در 5136 بیت به بحر خفیف مسدس مجنون مقصور محذوف است در سرگذشت افسانه های بهرام گور و عشقبازی او با هفت دختر از شاهزاده گان هفت اقلیم

5-مثنوی دیگر اسکندر نامه است در 10500 بیت به بحر متقارب مثمن مقصور مشتمل بر دو بخش ،یکی شرفنامه،دیگر اقبالنامه که در حوالی سال 600 باتمام رسیده است.

 

بنا به تحقیقی که استاد محترم دکتر ذبیح الله صفا کرده است با احتساب 84 سال عمر نظامی و فر اینکه وی در سال 530 ولادت یافته باشد عدد 614 برای سال در گذشت او به صواب نزدیکتر مینماید.مدفن نظامی در شهر گنجه است.

 

تایپ شده از کتاب شاعران پارسی گوی کورد:از استاد عبدالحمید سجادی

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
وحید

شما مثل اینکه یادتون رفته هر کسی برای متولد شدن یه پدر میخواد پدر نظامی هم ترک بوده و اهل آذربایجان