انجمن مرده ها | dead forum ()
دفتر یازدهم نویسنده: - ۱۳٩٢/٢/٢٩

قبلن در این پست شعرهایی قرار داده شده بوده است و مدت ها تا یک سال فراموش شده که این پست حذف شود یا عدم نمایش عمومی شود.و موارد دیگر

  نظرات ()
dead forum|Anjoman-e morde‌hā  
Dustān-e man Qalam bān | Their pens safheye | mesr Rangbāreh | Colours About Antiquities | žarfsām A voice | Xod sedā Literature, poetry | Še’rābeh Xod-sahne bādān |director-1 Siaās Xān | Policys Afsāne‌ye do mard | g××× k safahaat | Oburche numberone1| sedāsouye sarnevešt Dān nāme | Traditional knowledge Kojāy Kohanā |whither Navāzin | Music Besyār andi‌šān | philosophy