انجمن مرده ها | dead forum ()
بیوگرافی ماندانا:مادر کوروش بزرگ نویسنده: - ۱۳۸٩/٢/٢٦

ماندانا

مادر کوروش بزرگ

Mandana of Media
شناسنامه
زادروز حدود ۵۸۴ قبل از میلاد
تاریخ مرگ حدود ۵۵۹ قبل از میلاد
همسر کمبوجیه اول
فرزندان کوروش
اطلاعات سیاسی
سمت شاهدخت مادی
ملکه هخامنشی

 شهبانو ماندانا (که بانویی کورد بود)مادر کوروش نخستین زنی است که تاریخ ایران از وی یاد کرده است.و البته همسر شخصی فارس یا پارسی وهمچون او ایرانی. وی دختر آستیاک، واپسین پادشاه  ماد(اولین شاهنشاهی جهان) است.ماندانا همسر کمبوجیه پارسی شد. به روایت هرودوت، آستیاک دختر خود ماندانا را به کمبوجیه داد. کمبوجیه از خانواده‌ای پارسی و فرمانبردار بود که شاه ماد او را از یک مادی، دست  کم، بی‌زیان‌تر می‌دانست، به ویژه که کمبوجیه شخصی ملایم و آرام بود.
کمبوجیه در آن هنگام در «انشان» بود. از این ازدواج فرزندی پا به گیتی گذاشت که او را کوروش نام نهادند و چنانچه می‌دانیم کوروش بنیانگذار سلسله  هخامنشی شد و تاریخ عنوان بزرگی را به او داد. 

ملکه ماندانا مادر کوروش و دختر آستیاگ(آخرین پادشاه ماد)در انتقال قدرت به پسرش کوروش تاثیر انکارناپذیری داشت.زن زرتشتی در این قرن از بیشترین حقوق متعالی برخوردار بود و یکی از درخشان ترین ادوار تاریخی خود را  می گذراند. همانطور که گفته شد نمونه کامل آن ماندانا مادر کورش بود؛ که بارها کوروش به وجود او افتخار کرده است.
چون آخرین پادشاه ماد (آستیاک) فرزند پسر نداشت؛ ملکه ماندانا حق شاهزادگی داشت و به همین خاطر در انتقال قدرت به کوروش کبیر مؤثر بود. ماندانا مدرسه و گروه های پارس را بنیان نهاد که در آن عده زیادی از پسران همسن و سال کوروش، تیراندازی، اسب سواری و فنون نبرد را  می آموختند. گذشته از این ماندانا به کوروش آموخت که حق چیست و نا حق کدام است و احترام فوق العاده ای را که کوروش نسبت به مادرش ماندانا رعایت می‌کرد؛ به پاس داد و عدالتخواهی بود که از او آموخته بود.

 او در تربیت و نیز انتقال قدرت به کوروش سهم بسیار موثری داشت.

  ماندان اولین مدرسه جمعی که در آن برگزیدگانی از پسران بودند بنیان مینهد که خود شخصا به دانش آموزان این مدرسه درس حقوق وقانون را می آموخت و به کوروش می آموخت که باید پایه و اساس ظلم و بیدادی را ویران نماید و در هر حال یار و همیار زیردستان باشد. در این مدرسه فنون سوارکاری و تیراندازی و نبرد نیز آموزش داده میشد.

 

 

 

 منبع:تاریخ

منبع تصویر جدید ماندانا و شعر آن از یک کتاب در یک سایت و گذارده شد.

 

این بانوی نامدار مانـــدان بوده اســت

 

مه بانوی ماد و فخر ایران بــوده است

 

پــــــرورد به نیکــــی و خرد کـوروش را

 

او بانوی بانــــــوان ایران بــــوده است

 منبع:تاریخ و اینترنت

  نظرات ()
dead forum|Anjoman-e morde‌hā  
Dustān-e man Qalam bān | Their pens safheye | mesr Rangbāreh | Colours About Antiquities | žarfsām A voice | Xod sedā Literature, poetry | Še’rābeh Xod-sahne bādān |director-1 Siaās Xān | Policys Afsāne‌ye do mard | g××× k safahaat | Oburche numberone1| sedāsouye sarnevešt Dān nāme | Traditional knowledge Kojāy Kohanā |whither Navāzin | Music Besyār andi‌šān | philosophy