انجمن مرده ها | dead forum () » فین-شع :: ۱۳٩٥/۸/٢٠
» ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» ۱۳٩٢/٦/٢٥ :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» Susan :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» Abolhasan Saba :: ۱۳٩٢/٤/٢
» ترجمه ی کشف مومیایی سنندج/Uncertain fate of Media king’s mummified corpse in San :: ۱۳٩٢/٤/٢
» Umar al-Suhrawardi/عمر سهروردی :: ۱۳٩٢/٢/۱
» شهبانو ماندانا/ Mandane of Media :: ۱۳٩٢/٢/۱
» Cyrus the Great/پادشاه کوردیش و ایرانی سلسله ی هخامنشی :: ۱۳٩٢/٢/۱
» شاهنشاه کوردیش ،دیاکو/Deioces بنیانگذار دمکراسی :: ۱۳٩٢/٢/۱
» Ahmed Shawqi احمد شوقی :: ۱۳٩٢/٢/۱
» Khani :: ۱۳٩٢/٢/۱
» Ziryab :: ۱۳٩٢/٢/۱
» Baba Tahir/بابا طاهر همدانی کوردیش :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ترجمه ی بیوگرافی یاسمی/Siamak Yasami :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ترجمه ی بیوگرافی Moluk Zarabi :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ترجمه ی بیوگرافی / casar بهترین بازیگر ایرانی خارج از کشور :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ترجمه ی بیوگرافی عاتف ییلماز/بزرگترین کارگردان سینمای ترکیه :: ۱۳٩٢/٢/۱
» مریم هووله maryam hooleh :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» سینمای ترکیه/تایپ شده از کتاب تاریخ سینما :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» Fatoş Güney همسر یک اسطوره ی سینما :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» Ibn al-Jazari :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» اصل و نسب دنبلی ؟ :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» عناوین تعدادی:قصه/رمان :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» ابو اسمعیل بن قاسم(14) :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ابوحنیفه دینوری:دانشمند :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» باباطاهر همدانی کوردی تبار :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» سهرودی و فلسفه ی اشراق :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» بیوگرافی ماندانا:مادر کوروش بزرگ :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» نظامی گنجه ای کوردی تبار :: ۱۳۸٩/۱/٢٩
» اولین پادشاه ایران زمین :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» میرزاده ی عشقی :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» اصل و نسب اعراب/تایپ شده از کتاب//////////////////////////////////////////////// :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» سوسن(خاننده) :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» سهروردی/فیلسوف کوردیش مکتب اشراق/Shahab al-Din Suhrawardi :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» بدیع‌الزمان ابن جزری/ابن جزری-پدر علم رباتیکibn al-jazari :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» ابو حنیفه دینوری/Abū Ḥanīfa Dīnawarī دانشمند کهن کوردیش :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» محمود خان دنبلی/از بزرگان تاریخ نقاشی/////////////mahmud khan donboli :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» ابن مستوفی /ibn mostofi holery :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» نظامی گنجوی کوردیش/Nizami Ganjavi******** :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
dead forum|Anjoman-e morde‌hā  
Dustān-e man Qalam bān | Their pens safheye | mesr Rangbāreh | Colours About Antiquities | žarfsām A voice | Xod sedā Literature, poetry | Še’rābeh Xod-sahne bādān |director-1 Siaās Xān | Policys Afsāne‌ye do mard | g××× k safahaat | Oburche numberone1| sedāsouye sarnevešt Dān nāme | Traditional knowledge Kojāy Kohanā |whither Navāzin | Music Besyār andi‌šān | philosophy